Nowe Technologie Plus
ul.Kwidzyńska 2
51-416 Wrocław PL
tel.+48 71 787 76 67
e-mail: biuro@ntplus.pl
www.ntplus.pl

NOWE TECHNOLOGIE PLUS Sp. z o.o., Sp.k.
jest zarejestrowana :
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000393387
NIP: 8982194598