energia - inny punkt widzenia...
Naszą misją, celem i pasją jest odzyskiwanie i wykorzystywanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu.
Analizujemy możliwości wykorzystania ciepła odpadowego, formułujemy rekomendacje techniczne i ekonomiczne. Przygotowujemy projekty rozwiązań, kompletujemy i montujemy instalacje. Nadzorujemy dostawy i realizację inwestycji. Dysponujemy doświadczonym zespołem inżynierów i menedżerów oraz możliwością finansowania naszych projektów. Zapewniamy zaplecze projektowe i produkcyjne niezbędne w czasie realizacji inwestycji.
  • unikalne doświadczenie inżynierów
  • sprawny zespół menadżerski
  • kompleksowa realizacja projektów
  • możliwość finansowania inwestycji