...innowacyjne koncepcje techniczne, unikalne rozwiązania finansowe
  • Audyt energetyczny, opracowanie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa, przygotowanie wniosków i rekomendacji rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną.
  • Koncepcje i rozwiązania techniczne wykorzystania ciepła odpadowego z procesów technologicznych
  • Finansowanie inwestycji
    Third Party Financing